A unique way of creating impact

Social DNA creëert en faciliteert ontmoetingen tussen mensen in de samenleving zodat men zich bewust wordt van elkaars leefwereld. Relevante maatschappelijke thema’s zijn armoede, discriminatie, eenzaamheid, solidariteit, fysieke en geestelijke beperking en (jeugd) werkloosheid.

Social DNA is een stichting die jongeren kansen biedt door bijzondere verbindingen te leggen in de stad.
We richten ons voornamelijk op jongeren. Nationaal en internationaal.

Heeft u een maatschappelijk vraag wij helpen graag.

Our latest projects

Social DNA is in 2019 gestart als coördinatoren van het Europees Project Yeuth-Pact.

Een project van twee jaar met partners uit Bulgarije, Spanje, Italië en Engeland.

YEUTH-PACT! Is een Erasmus + strategisch partnerschapsproject met als doel de kwaliteit van jeugdwerk te verbeteren door de capaciteit en competenties van jeugdwerkers te verbeteren om de impact van jeugdwerk zelf op lokale gemeenschappen te beoordelen dankzij het creëren van innovatieve hulpmiddelen en methoden. Door dit te doen, zal het project ook bijdragen aan het verhogen van het niveau van erkenning van jeugdwerk als een sociale motor voor een sterkere en betere Europese samenleving.

Learn more