How we are

Wilma Huijskes

Wilma is an experienced social professional who is constantly looking to create connections. She has experience in social entrepreneurship, creative education and business. Wilma has earned her marks in the field of initiating, managing and facilitating social utility projects in Amersfoort, connecting emerging entrepreneurs and social initiatives to voluntary projects involving young and older people. Organizing networking meetings for education, social field and business for inspiration, information and exchange of knowledge in the field of social utility projects, develop new concepts and work methods to connect different target groups and generations in a constructive way.

Our latest projects

Social DNA is in 2019 gestart als coördinatoren van het Europees Project Yeuth-Pact. Een project van twee jaar met partners uit Bulgarije, Spanje, Italië en Engeland. YEUTH-PACT! Is een Erasmus + strategisch partnerschapsproject met als doel de kwaliteit van jeugdwerk te verbeteren door de capaciteit en competenties van jeugdwerkers te verbeteren om de impact van jeugdwerk zelf op lokale gemeenschappen te beoordelen dankzij het creëren van innovatieve hulpmiddelen en methoden. Door dit te doen, zal het project ook bijdragen aan het verhogen van het niveau van erkenning van jeugdwerk als een sociale motor voor een sterkere en betere Europese samenleving.